Phật Bổ Mệnh Trầm Hương PBM755VL

PBM755VL

Liên hệ

Phật độ mệnh không phân biệt giàu nghèo, giới tính. Vì thế nếu muốn cầu bình an, may mắn, thành công thì nên đeo vòng hoặc dây có hình vị phật độ mệnh cho con giáp của mình và làm việc tốt kết hợp cùng hướng tới vị phật bản mệnh để cầu phúc.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Tý)

  Thiên Thủ Thiên Nhãn ( Tý)

  Liên hệ

 • Hư Không Tạng Bồ Tát (Sửu, Dần)

  Hư Không Tạng Bồ Tát (Sửu, Dần)

  Liên hệ

 • Văn Thù Bồ Tát (Mẹo)

  Văn Thù Bồ Tát (Mẹo)

  Liên hệ

 • Phổ Hiền Bồ Tát (Thìn, Tị)

  Phổ Hiền Bồ Tát (Thìn, Tị)

  Liên hệ

 • Đại Thế Chí Bồ Tát (Ngọ)

  Đại Thế Chí Bồ Tát (Ngọ)

  Liên hệ

 • Như Lai Đại Nhật (Mùi, Thân)

  Như Lai Đại Nhật (Mùi, Thân)

  Liên hệ

 • Bất Động Minh Vương (Dậu)

  Bất Động Minh Vương (Dậu)

  Liên hệ

 • Phật A Di Đà (Tuất, Hợi)

  Phật A Di Đà (Tuất, Hợi)

  Liên hệ

Đây là Website giới thiệu sản phẩm thương hiệu Đất Nước Xanh, chúng tôi không bán lẻ, vui lòng liên hệ với hệ thống phân phối ủy quyền. Chân thành cám ơn Quý khách.