Trầm Hương 3 tấc 100 nén

3T

59,000

NHANG TRẦM HƯƠNG 3 TẤC 100 NÉN
Nhang Trầm Hương ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột trầm hương (cây Gió Trầm), dùng keo bời lời và tăm tre tự nhiên. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.

Mã sản phẩm: 3T
  • 3 tấc 100 nén

    3 tấc 100 nén

    59,000