Giới thiệu

  • Công Ty Cổ Phần Phát Triển ĐẤT NƯỚC XANH là doanh nghiệp xã hội, đơn vị đồng hành và hợp tác với Trung Tâm Tham Vấn Và Hỗ Trợ Cộng Đồng PHÁP BẢO do Sư Thầy Thích Đồng Nguyện sáng lập - trong các chương trình Thiện Nguyện vì Cộng Đồng và Bảo Vệ Môi Trường.

    TẦM NHÌN

    - Trở thành Thương hiệu sản xuất và cung cấp Nhang Sạch hàng đầu trong và ngoài nước.
    - Hoàn thiện đa sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực Tâm linh và chính thức trở thành Doanh Nghiệp Xã Hội dẫn đầu trong việc đóng góp và xây dựng chuỗi lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
    - Trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ, điện tử hóa kinh tế trong kinh doanh và quản lý bán hàng theo mô hình “Kinh Tế Chia Sẻ” đáng tin cậy với 1.000.000 người dùng thường xuyên vào năm 2020.

    SỨ MỆNH

    - Cống hiến cho xã hội những sản phẩm ưu việt, xanh - sạch, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
    - Đem lại lợi ích cho cộng đồng.
    - Bảo vệ môi trường.
    - Cổng phân phối các sản phẩm handmade từ các trung tâm người khuyết tật.

    GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    TÍN - TÂM - CHÂN - HƯƠNG
    TÍN: ĐẤT NƯỚC XANH đặt chữ Tín lên hàng đầu, xây dựng năng lực đầy đủ và bảo vệ danh dự.
    TÂM: Tâm nguyện: của 1 vị chân tu muốn hỗ trợ các đối tượng yếu thế và bảo vệ môi trường.
    Tâm huyết: muốn xây dựng nên hệ sinh thái "Đất Nước Xanh" để hỗ trợ cộng đồng.
    Tâm tư: cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm.
    CHÂN: Chân thành phục vụ
    Chân chính làm việc
    Chân thật hợp tác.
    HƯƠNG: Giới hương - Định hương - Tuệ hương.

    Giới thiệu Đất Nước Xanh

  • Ông NGUYỄN VŨ LINH
    Ông NGUYỄN VŨ LINH

    Chủ Tịch HĐQT

  • Ông TRẦN XUÂN THẠNH
    Ông TRẦN XUÂN THẠNH

    Phó Chủ Tịch HĐQT

  • Ông NGUYỄN TẤN VŨ
    Ông NGUYỄN TẤN VŨ

    Thành viên HĐQT

  • Ông NGUYỄN MINH PHÚ
    Ông NGUYỄN MINH PHÚ

    Thành viên HĐQT

  • Ông PHẠM KHIẾT HƯNG
    Ông PHẠM KHIẾT HƯNG

    Thành viên HĐQT

  • Đại Đức THÍCH ĐỒNG NGUYỆN
    Đại Đức THÍCH ĐỒNG NGUYỆN

    Giám đốc Trung Tâm Tham Vấn và Hỗ Trợ Cộng Đồng Pháp Bảo

  • Ông VŨ VIỆT DŨNG
    Ông VŨ VIỆT DŨNG

    Cố Vấn Chiến Lược

  • Ông TRẦN XUÂN THẠNH
    Ông TRẦN XUÂN THẠNH

    Tổng Giám Đốc

  • Ông NGUYỄN MINH PHÚ
    Ông NGUYỄN MINH PHÚ

    Giám đốc Truyền thông - Marketing

  • Ông PHẠM KHIẾT HƯNG
    Ông PHẠM KHIẾT HƯNG

    Giám đốc Kinh doanh

  • Ông NGUYỄN TẤN VŨ
    Ông NGUYỄN TẤN VŨ

    Phó Tổng Giám Đốc

  • Ông TRẦN XUÂN VINH
    Ông TRẦN XUÂN VINH

    Giám đốc Sản xuất

  • Nguyễn Hoàng Tiến
    Nguyễn Hoàng Tiến
  • Nguyễn Thành Tân
    Nguyễn Thành Tân
  • Dương Quốc Hưng
    Dương Quốc Hưng
  • Bùi Văn Tước
    Bùi Văn Tước
  • Lê Huỳnh Bá Toàn
    Lê Huỳnh Bá Toàn
  • Bùi Quang Tuấn
    Bùi Quang Tuấn
  • Lê Ngọc Huân
    Lê Ngọc Huân
  • Đinh Thị Lan Phương
    Đinh Thị Lan Phương

Báo chí

Nền tảng

Nền tảng chính

TÂM HƯƠNG TRAO TAY
"VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT"

Doanh Nghiệp Xã Hội

Chúng tôi "ĐẤT NƯỚC XANH" nghĩ nhiều hơn, đi xa hơn, quan tâm chặt chẽ, sâu sắc hơn về “BẠN” người đã tin tưởng và lựa chọn để sử dụng các dòng sản phẩm từ ĐẤT NƯỚC XANH...Xem tiếp

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
VĂN PHÒNG ĐẤT NƯỚC XANH